นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 47

05 August 2016

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

  1. วาดภาพบนกระดาษวาดเขียน หรือกระดาษโปสเตอร์ ขนาด 38 เซนติเมตร x 54 เซนติเมตร
  2. เปิดเสรีสำหรับหัวข้อภาพ โดยใช้สีไม้ สีชอล์ค สีน้ำ สีโปสเตอร์ หรือสินค้าอื่นๆ ของเพนเทลเท่านั้น
  3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี และส่งภาพได้1คนต่อ1ภาพ
  4. กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ลงในแบบฟอร์ม1และ2ให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์ม1ให้นำมาติดไว้ด้านหลังภาพผลงาน และแบบฟอร์ม2ให้ส่งมาพร้อมภาพผลงาน
  5. ห้ามพับ หรือหักงอภาพ

 

การส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ส่งผลงาน บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
75/23-24 ชั้น 11 อาคารริชมอนด์ ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์. 02-261-8285-7 โทรสาร. 02-261-1418


การตัดสิน ช่วงเดือนมกราคม 2560 โดยในเดือนมีนาคม 2560 จะมีการนำภาพที่ได้รับรางวัลจัดแสดง ณ ศูนย์นิทรรศการกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การประกาศผล ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2560 ทาง www.pentel.co.th และ Facebook : Pentel(Thailand) ในกรณีได้รับรางวัล ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลรางวัลและรายละเอียดการรับรางวัล 

 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนภาพไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น