เครื่องเขียนเพื่อน้อง

08 January 2016

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนพัฒนาการด้านศิลปะให้กับน้องๆในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียน บ้านหนองแวง โดยคุณ โยชิฮิโร่ โอไก ผู้จัดการโรงงาน บริษัทเพนเทล(ประเทศไทย) เป็นผู้แทนแทนมอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเพื่อการศึกษา และสีชอล์ค คุณภาพงานประกวดเพื่อพัฒนาการด้านศิลปะ แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง