เชิญส่งภาพผลงานศิลปะเข้าประกวดนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 51

19 October 2020

เชิญส่งภาพผลงานศิลปะเข้าประกวดนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 51 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวด มี 2 ฟอร์ม ฟอร์ม 1 และ ฟอร์ม 2 โดยกดที่ปุ่มดาวน์โหลดใบสมัครใต้ภาพ เพื่อโหลดไฟล์ใบสมัคร และทำการปริ้นท์

 

รายละเอียด

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

1. วาดภาพบนกระดาษวาดเขียน หรือกระดาษโปสเตอร์ ขนาด 38 เซนติเมตร x 54 เซนติเมตร

2. เปิดเสรีสำหรับหัวข้อภาพ

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี และส่งภาพได้1คนต่อ1ภาพ

4. กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ลงในแบบฟอร์ม1และ2ให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์ม1ให้นำมาติดไว้ด้านหลังภาพผลงาน และแบบฟอร์ม2ให้ส่งมาพร้อมภาพผลงาน

5. ห้ามพับ หรือหักงอภาพ

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน และจะไม่มีการส่งกลับคืน

 

การส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ส่งผลงาน บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
75/23-24 ชั้น 11 อาคารริชมอนด์ ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์. 02-261-8285-7 โทรสาร. 02-261-1418

 


การประกาศผล ประกาศผลมิถุนายน 2564 ทาง www.pentel.co.th และ Facebook : Pentel(Thailand)

 

ในกรณีได้รับรางวัล ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลรางวัลและรายละเอียดการรับรางวัล