Art in Paradise

19 July 2015

บริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาใน โครงการ Art in Paradise Contest 2015 โครงการนี้ เริ่มต้นด้วยการRoadshow ไปตามสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวด พร้อมทั้งให้ความรู้จากอาจารย์วิทยากร เปิดเวทีให้ผู้เข้าประกวดมีโอกาสได้แสดง ศักยภาพที่มีจากทั่วประเทศ รวมทั้งการแข่งขันศิลปะในแบบสื่อผสมรอบชิงชนะเลิศที่ผู้เข้าประกวดจะได้แสดงความสา มารถที่มีอย่างเต็มที่กับโจทย์ที่ท้าทายและได้รับในวันงานประกาศผลการตัดสินปิดท้ายด้วย Exhibition จัดแสดงผลงานที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค