งานประกวดศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 46

17 August 2015

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

  1. วาดภาพบนกระดาษวาดเขียน หรือกระดาษโปสเตอร์ ขนาด 38 เซนติเมตร x 54 เซนติเมตร
  2. เปิดเสรีสำหรับหัวข้อภาพ
  3. ระบุชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น และชื่อผู้ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ใช้ติดต่อในกรณีที่ได้รับรางวัล) ไว้ด้านหลังภาพ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ด้านหลังมุมขวาของภาพ
  4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี
  5. เขียนรายผู้ส่งเข้าประกวด และชื่อภาพ ไว้ด้านหลังภาพ (ใช้แบบฟอร์ม 1 โดยเขียนเป็นภาษาไทย และอังกฤษ ติดไว้ด้านหลังภาพ)
  6. เขียนแบบฟอร์ม 2 แจ้งรายละเอียดจำนวนภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าการประกวด และที่สำคัญ ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับการติดต่อกรณีที่ภาพได้รับรางวัล (โดยแบบฟอร์มที่ 1 ยังคงใช้ติดหลังภาพ)

 

การส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ส่งผลงาน บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
75/23-24 ชั้น 11 อาคารริชมอนด์ ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์. 02-261-8285-7 โทรสาร. 02-261-1418
การตัดสิน ช่วงเดือนมกราคม 2559 โดยในเดือนมีนาคม 2559 จะมีการนำภาพที่ได้รับรางวัลจัดแสดง ณ ศูนย์นิทรรศการกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การประกาศผลและรับรางวัล ประมาณเดือนสิงหาคม 2559 ประกาศผลทาง www.pentel.co.th และ Facebook : Pentel(Thailand) ในกรณีได้รับรางวัล ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลรางวัล คณะกรรมการจัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนภาพ เพื่อนำออกแสดงโดยไม่มีการส่งคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น